English
Giriş
Kullanıcı Adı

Şifre


  Başlık

Yazar

Özet

Anahtar Kelimeler

Tüm Metin


Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formu’nun Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi

Gül Günaydın, Emre Selçuk, Nebi Sümer, Ahmet Uysal
2005; 8(16):13-23

            [İngilizce Özet]    [Türkçe PDF]        [Yazara E-Posta]
Bu çalışmada, Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri’nin (EABE; Armsden ve Greenberg, 1987) Raja, McGee ve Stanton (1992) tarafından geliştirilen kısa formunun psikometrik özellikleri, anne ve babaya bağlanmaya ilişkin olarak değerlendirilmiştir. EABE’nin güven, iletişim ve yabancılaşma faktörlerinin Türk örneklemi için ortaya çıkmadığı, anne ve baba alt ölçeklerinin yüksek iç tutarlığa ve test-tekrar test güvenirliğine sahip olduğu görülmüştür. Yapı geçerliğindeki sınırlılıklar ergen bağlanma literatürüne dayanılarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ergen bağlanma, anne ve babaya bağlanma, Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri, güvenirlik, geçerlik