English
Giriş
Kullanıcı Adı

Şifre


  Başlık

Yazar

Özet

Anahtar Kelimeler

Tüm Metin


Yetişkin Bağlanma Boyutları İçin Yeni Bir Ölçüm: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II’nin Türk Örnekleminde Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi

Emre Selçuk, Gül Günaydın, Nebi Sümer, Ahmet Uysal
2005; 8(16):01-11

            [İngilizce Özet]    [Türkçe PDF]        [Yazara E-Posta]
Bu çalışmada, yetişkin bağlanma boyutlarının ölçümü için geliştirilen Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II’nin (YİYE-II) Türk öğrenci örneklemi için güvenirliği ve geçerliği incelenmiştir. Betimleyici ve doğrulayıcı faktör analizleri YİYE-II’nin bağlanmada kaçınma ve kaygı davranışlarını temsil eden iki faktörlü bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Kaçınma ve kaygı boyutlarının ilgili diğer değişkenlerle gösterdiği ilişki, YİYE-II’nin geçerliğini desteklemektedir. Ayrıca, YİYE-II ile ölçülen boyutların yüksek düzeyde iç tutarlığa ve test-tekrar test güvenirliğine sahip olduğu bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda araştırmacılara yetişkin bağlanmasının ölçümünde, diğer ölçeklere göre daha yüksek ölçüm duyarlığına sahip olan YİYE-II’yi kullanmaları önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yetişkin bağlanması, kaygı, kaçınma, güvenirlik, geçerlik