Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Örtük Yumurtlama Hipotezinin Kadında Adet Döngüsüne Bağlı Yüzsel Simetri Değişmeleri Kapsamında İncelenmesi

Hakan Çetinkaya, Seda Dural, Evrim Gülbetekin
2010; 25(66):1-16

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Üç deney ile kadında örtük yumurtlama hipotezi test edilmiştir. İlk deneyde, kadında üreme döngüsünün bir işlevi olarak yüz simetrisindeki değişmeler araştırılmıştır. Bulgular, katılımcıların yüz simetrisinde üreme evreleri boyunca bir değişmenin varlığını ortaya koymuştur. Kadın katılımcılardan elde edilen yüz fotoğrafl arının çekicilikleri bakımından değerlendirildiği ikinci deneyde, erkek katılımcılar, yumurtlama evresinde çekilen kadın yüz fotoğrafl arını en fazla çekici, adet evresinde çekilen fotoğrafl arı ise, en az çekici olarak değerlendirmiştir. Dolayısıyla, yüz simetrisindeki değişmelerin erkekler tarafından fotoğrafl arın çekiciliği temelinde ayırt edilebildiği ortaya konmuştur. Üçüncü deneyde, erkek katılımcıların yarısı (aşina koşulu) aynı kadınların farklı yumurtlama evrelerinde çekilen fotoğrafl arını çekicilik açısından değerlendirmiş; diğer yarısı (yabancı koşulu) ise, her bir yumurtlama evresinde farklı bir kadından elde edilen yüz fotoğrafının yer aldığı fotoğraf setlerini çekicilikleri açısından değerlendirmiştir. Yabancı erkek koşulundaki erkekler, aşina erkeklerin tersine, sunulan fotoğrafl arı çekicilik açısından ayırt etmede başarısız olmuştur. Sonuçlar, kadında örtük yumurtlamanın varlığına işaret ederken, bu örtüklüğün kısmi olduğunu, diğer bir deyişle, yumurtlamanın kadında, özellikle aşina erkekler için, tümüyle örtük olmayabileceğine işaret etmiştir. Çalışma bulguları, kadında yumurtlamanın örtük olmasının erkek için doğurduğu probleme bir çözüm olarak, erkeğin, kadının yakınında kalarak üreme başarısını yükseltme işlevine sahip, bir karşıt psikolojik mekanizma geliştirmiş olabileceği görüşü çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yüz simetrisi, yumurtlama evreleri, çekicilik, örtük yumurtlama