Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Personel Seçiminde Benzerlik Etkisi: Aday ile Değerlendirici Arasındaki Kişilik Benzerliğinin ve Değerlendirici Tarafından Algılanan Benzerliğin Değerlendirme ve Seçim Üzerindeki Rolü

İlknur Özalp Türetgen, Ahu Dinler, Pınar Ünsal
2009; 24(64):47-57

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Personel seçiminde benzerlik etkisi şimdiye kadar en fazla demografk ve tutumsal faktörler açısından ele alın- mıştır. Bu çalışmada ise, değerlendirici ile aday arasındaki kişilik benzerliğinin ve değerlendiricilerin algıladığı benzerliğin adayların değerlendirilmeleri ve haklarında verilen seçim kararları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, üç kadın adayın belirli kişilik özelliklerini yansıtacak şekilde (dışadönüklüğü yüksek, sorumluluğu yüksek ve belirsiz) hazırlanan senaryoya göre rollerini oynadıkları bir flm çekilmiştir. Gönüllü 177 üniversite öğrencisi NEO-FFI kullanılarak dışadönüklük ve sorumluluk özellikleri açısından değerlendirilmiş ve “dışadönüklüğü yüksek - sorumluluğu düşük” ve “sorumluluğu yüksek - dışadönüklüğü düşük” kategorilerinden birine giren 63 kişi seçilmiştir. Bu katılımcılardan flmi izledikten sonra adayları nitelikleri, işe uygunlukları ve kendilerine benzerlikleri açısından değerlendirmeleri ve birini iş için seçmeleri istenmiştir. Araştırmanın sonuçları, kişilik testi sonucuna göre belirlenmiş olan, değerlendiricilerle adaylar arasındaki kişilik benzerliği- nin değerlendirmeler ve seçim üzerinde etkili olmadığını göstermiştir. Ancak, değerlendiricilerin adaylara yönelik olarak algıladıkları benzerlik hem değerlendirmelerini hem de seçim kararlarını olumlu yönde etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Benzerlik etkisi, personel seçimi, kişilik benzerliği, algılanan benzerlik