Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Çalışan ve İlk Kez Anne Olan Kadınların Bebeklerinin Bakımı ve İşe Geri Dönme Süreci: İleriye Dönük Çoklu Etkiler

Melike Sayıl, Ayşen Güre, Zehra Uçanok, Elizabeth Puhn Pungello
2009; 24(64):01-15

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Bu araştırma, çalışan ve ilk kez anne olan kadınların doğumdan sonra işe geri dönme süreleri ve bebeğinin bakımıyla ilgili seçimlerine, demografk özelliklerin, çevresel sınırlandırıcıların ve annenin inançlarının etkilerini bir model (Pungello ve Kurtz-Costes, 1999) çerçevesinde sınamayı amaçlamaktadır. Ayrıca annenin bebeğinin bakımı konusundaki seçiminin, annelikle ve işiyle ilgili doğum öncesindeki inanç ve tutumlarında değişme yaratıp yaratmadığı ve annenin kontrolünde olmayan çevresel sınırlandırıcıların düzenleyici rolü iki ayrı denenceyle incelenmiştir. Araştırmaya evli, ilk çocuğuna hamile, çalışan ve 20 yaşın üstünde 200 gebe kadın katılmıştır. Kadınlarla doğumdan önceki ve sonraki 6.-8. aylar arasında yaklaşık 40-50 dakika süren yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yapısal Eşitlik Modeli analizi sonuçları, modele annenin planlarının eklenmesiyle öngörülen ilişkilerin çoğunun doğrulandığını göstermiştir. Annenin demografk özellikleri hem çevresel sınırlandırıcılar hem de annenin inançlarıyla ilişkilidir ve çevresel sınırlandırıcılar da annenin işe geri dönmeyle ilgili planlarıyla ilişkilidir. Annenin planları da annenin doğumdan sonraki işe geri dönme süresi üzerinde etkilidir. Bebeğine kendi bakan anneler kariyer hedeferine ulaşmada daha esnektirler ve akrabaya baktıranlar da bakım seçeneklerini daha nitelikli bulanlardır. Anneler, bebeklerini kime baktırdıklarına bağlı olmaksızın ilk görüşmeden son görüşmeye bazı inanç ve tercihlerini değiştirmişlerdir. Annenin bebek bakımı konusundaki tercihleri ile seçimi arasındaki uyuşmada para kazanmak için çalışmak zorunda olup olmamasının (kontrol edilemeyen çevresel sınırlandırıcı) düzenleyici rolü bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Annelik, anneliğe geçiş, çocuk bakımı, bebekler, doğum sonrası izin