Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Bellek Engellenmesi Ölçen Malzemelerin Türkçe’de Oluşturulması Çalışması

Simay Ikier
2008; 23(62):53-62

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Bellek engellenmesi bilginin geçici olarak hatırlanamaması durumudur. Bu araştırma bellek engellenmesi ölçen malzemelerin Türkçe’de oluşturulması ve bu malzemelerle gözlemlenen bellek engellenmesi ve kolaylaştırma etkilerinin tekrarlanmasını hedeflemiştir. Bellek engellenmesi ölçen malzemeler bir hedef sözcük (örn., ALLERGY), hedef sözcüğe yazım yönünden benzeyen bir rakip sözcük (örn., ANALOGY) ve hedef sözcükle doğru olarak tamamlanan ancak rakip sözcükle doğru olarak tamamlanmayan bir sözcük parçasından (örn., A_L_ _GY) oluşmaktadır. Deney 1’de benzer özelliklere sahip bir malzeme havuzu oluşturulmuş, hedef ve rakip sözcük için temel tamamlanma düzeyi toplanmıştır. İngilizce’deki malzemelerin kriterlerine uyan malzemeler seçilerek hedef ve rakip sözcük için yaklaşık ortalama aynı temel düzeyi verecek şekilde üç gruba ayrılmış ve bu malzemeler Deney 2’de kullanılmıştır. Deney 2’de öğrenme aşamasında hedef sözcüğe maruz kalmak sözcük parçasının hedef sözcükle tamamlanma oranını temel düzeye göre arttırmıştır, yani kolaylaştırma etkisi görülmüştür. Öğrenme aşamasında rakip sözcüğe maruz kalmak ise sözcük parçasının hedef sözcükle tamamlanma oranını temel düzeye göre azaltmış- tır, yani bellek engellenmesi etkisi görülmüştür. Sonuçlar oluşturulan bu malzemelerle literatürdeki temel bulguların tekrarlanabildiğini ve bu malzemelerin anadili Türkçe olan katılımcılar ile bilişsel ve psikolinguistik araştırmalarda kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Bellek, bellek engellenmesi, kolaylaştırma, tekrarlı ipucu verme, bozucu etki