Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


İstanbul'daki Bombalama Eylemlerinin Erişkin ve Ergenlerdeki Travmatik Stres Etkileri

A. Tamer Aker, Ebru Sorgun, Özlem Mestçioğlu, Işık Karakaya, Deniz Kalender, Gönül Acar, Ümit Biçer, Öznur Acicbe
2008; 23(61):63-71

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
İstanbul’daki bombalama eylemlerinin ardından değişik yaş gruplarında olan ve farklı bölgelerde bulunan kişilerde olası travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ile travmatik stres belirtilerinin sıklığının saptanması ve bu belirtilerle demografik değişkenlerin ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Patlamaların ardından karakollara yaralanarak başvuran 107 kişi ve bölgede bulunan bir okuldaki öğrenci, öğretmen ve görevlilerden oluşan 420 kişi çalışmaya alınmıştır. Katılanlar, Kocaeli - Kısa Travmatik Stres Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Okul grubundaki öğrencilerde olası TSSB sıklığı % 5.9, öğretmen ve görevlilerde % 26.1’dir. Uyarılmışlık belirtisi hariç TSSB’nin temel belirtileri ve yardım alma ihtiyacı okul grubundaki erişkinlerde öğrencilere göre daha fazla bildirilmiştir. Kız öğrencilerin % 11.2’sinde, erkeklerinse % 5.4’ünde olası TSSB saptanmıştır. Yeniden yaşantılama, kaçınma ve uyarılmışlık belirtileri kız öğrencilerde daha yoğun bulunmuştur. Karakol grubunda olası TSSB oranı % 29.9’dur. Okul ve karakol grubundaki erişkinler karşılaştırıldığında, TSSB belirtileri, olası TSSB tanısı ve yardım alma ihtiyacı açısından fark bulunmamıştır. Ancak, eğitim düzeyi düşük erişkinlerin olası TSSB oranı daha yüksektir. Terör olaylarından sonra risk altındaki kişileri belirlemek, ruh sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırmak ve topluma taşımak önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Terör, travma sonrası stres bozukluğu, ergen ve erişkin ruh sağlığı, travmatik olaya yakınlık