Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Bir İşitsel Organizasyonun Görsel Uyarıcı Üzerinde Çapraz Modalite Etkisi

Aslı Aslan
2007; 22(59):01-14

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Birçok araştırma kişilerin birbirleriyle aralarında olasılık ilişkisi bulunan değişkenlerin farkına varma ve bu olasılık ilişkilerini kullanma yeteneklerini incelemiştir. Bu araştırmanın amacı ise, olasılık ilişkilerini kullanarak işitsel bir uyarıcının görsel bir uyarıcı üzerindeki çapraz modalite etkisinin anlaşılmasıdır. Bu bağlamda burada sunulan araştırma, bir görsel hedefin yerinin ona üç değişik olasılık ilişkisinden biriyle bağlı olan işitsel bir uyarıcının ipucu olarak kullanılarak belirtilmesi üzerine odaklanmıştır. Amaç; kişilerin işitsel ve görsel uyarıcılar arasındaki olasılık ilişkilerini öğrenip öğrenemediklerini ve bir işitsel uyarıcının görsel bir hedefin yerinin bulunması sürecini hızlandırıp hızlandırmayacağını bulmaktır. Beklenildiği gibi işitsel uyarıcı ile konumun % 75 oranında eşleştiği durumda tepki süresi en kısa olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çapraz modalite etkisi, işitsel organizasyon, uyarıcılar arası kolaylaştırma