Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Sosyal Kimlik ile Rol Üstlenmenin Bireysel Beyin Fırtınasında Üretkenliğe Etkisi

Hamit Coşkun
2005; 20(56):119-136

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Sosyal kimliğin ve rol üstlenmenin düşünce üretimi üzerindeki etkisi iki deneysel araştırmayla değerlendirilmiştir. Bu araştırmalarda, bireysel veya nominal beyin fırtınasında sosyal kimliğin (bireyleri sosyal kimlikleri hakkında olumlu ve olumsuz yönde düşünmelerini sağlayan deneysel yönergelerle değişimlenen sosyal kimliğin: I. ve II. araştırmada), rol üstlenmenin(düşük ve yüksek statülü rol üstlenme ve hiç rol üstlenmeme: I. araştırmada) ve rolün ilgili olup olmamasının (sosyal açıdan ilgili rol ve ilgisiz rol: II. araştırmada) düşünce üretim performansına etkileri incelenmektedir. Sonuçlar olumsuz kimliğe sahip olanların olumlu kimliğe sahip olanlara, rol üstlenenlerin üstlenmeyenlere ve ilgili rol üstlenenlerin ilgisiz rol üstlenenlere göre daha fazla düşünce ürettiklerini göstermektedir. Bu bulgular, sosyal kimlik kuramı ve beyin fırtınası literatürü ışığı altında tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal kimlik, rol üstlenme, rol ilgisi, beyin fırtınası