Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Üst-Biliş Mi? Yönetici İşlevler Mi?: Bilme Hissinin Nöropsikolojik Testlerle Ölçülen Dikkat Süreçlerinden Yordanması

Metehan Irak
2005; 20(56):97-118

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Bu çalışmada üst-biliş türlerinden bilme hissinin farklı bellek türlerine göre olan değişimi ile, bilme hissinin nöropsikolojik testlerle ölçülen dikkat performansından yordanabilime durumu incelenmiştir. Araştırmaya sağlıklı ve gönüllü 72 üniversite öğrencisi katılmıştır. Odaklanmış dikkat Stroop Testiyle; sürekli dikkat ise İşaretleme Testiyle ölçülmüştür. Çalışmada, kısa süreli bellek ve aşırı öğrenilmiş malzeme görevleri için kelime çiftleri, çalışma belleği için ise kelime uzamı görevleri kullanılmştır. Ayrıca her bir bellek görevi için bilme hissi ölçümü alınmıştır. Bulgulara göre, bilme hissinin belleğin türlerine göre farklılaştığı ve hatırlama performansından etkilendiği görülmüştür. Ayrıca, bilme hissinin odaklanmış ve sürekli dikkatten de yordanabildiği sonucu elde edilmiştir. Bulgular üst-biliş ve yönetici işlevlerin benzer süreçler olabileceği yönünde ipucu vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Üst-biliş, bilme hissi, kısa-süreli bellek, çalışma belleği, aşırı öğrenme, dikkat, yönetici işlevler