Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Türkçe Ediniminde Gelişimsel Özelliklerin Dil Örneği Ölçümleri Açısından İncelenmesi

Funda Acarlar
2005; 20(56):61-76

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Bu çalışmanın amacı, Türk çocuklarının dil örneklerinden alınan nicel ölçümlerin yaşla ve ölçümlerin birbirleriyle ilişkilerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemine 3-6 yaşlar arasındaki toplam 140 çocuk alınmıştır. Dil örneklerinden Toplam sözce sayısı (TSS), Toplam tam ve anlaşılır sözce sayısı (TASS), Ortalama Sözce Uzunluğu (OSU), Toplam sözcük sayısı (TSÖZS), Farklı sözcüklerin sayısı (FSÖZS), Farklı sözcüklerin toplam sözcük sayısına oranı (FTS) ölçümleri alınmıştır. Ölçümlerin analizinde SALT (Systematic Analysis of Language Transcripts) bilgisayar programı kullanılmıştır. Ölçümlerin gelişimsel özellikleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dil gelişimi, dil örneği ölçümleri, değerlendirme