Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Beyin Yazımında Iraksak Düşünme ve Grup Ortamının Düşünce Üretimine Etkisi

Hamit Coşkun
2005; 20(55):25-42

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Bu araştırmanın amacı, düşünce üretim performansı üzerinde ıraksak ve yakınsak düşünme görevlerinin etkisini değerlendirmektir. Denekler, mümkün olduğunca çok sayıda verilen sözcük çiftlerinin benzerlikleri (yakınsak görev) veya farklılıklarıyla (ıraksak görev) ilgili sözcükleri 10 dakika içinde yaratmaya yönlendirildikten sonra, çiftler halinde nominal (paylaşmama) ve etkileşim (paylaşma) koşullarında beyin yazımı modeline (Paulus ve Yang, 2000) uygun bir beyin fırtınası yöntemiyle düşünceler üretmişlerdir. Tüm denekler çiftler halinde ıraksak-ıraksak, ıraksak-yakınsak (karma) ve yakınsak-yakınsak düşünme koşullarına seçkisiz olarak atanmışlardır. Iraksak düşünme koşuluna atanan çiftler, yakınsak ve karma koşullarda bulunan çiftlere göre daha fazla düşünce üretmişlerdir. Ayrıca, etkileşim çiftlerinin nominal çiftlere göre daha fazla düşüncesi bulunmaktadır. Bu bulgular, bilişsel uyarılma ve eşleştirme açıklamaları ışığı altında tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Iraksak ve yakınsak düşünme, bilişsel uyarılma, eşleştirme, beyin fırtınası