Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Temel Yükleme Hatasının Değişik Yaşve İki Alt Kültürde İncelenmesi

A. Sertan Bozkurt, Orhan Aydın
2004; 19(54):91-108

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]

Bu araştırmada, bir davranışa yol açabilecek belirgin çevresel (dışsal) nedenlerin bulunduğu durumlarda bile, bu davranışın kişisel (içsel) etkenlerle açıklanması şeklinde bir eğilim olarak tanımlanan temel yükleme hatasının kültüre bağlı olup olmadığı gelişimsel olarak incelenmiştir. Bu amaçla 7, 12, 15 ve 19 yaşlarında, yarısının ana-babası ilkokul, yarısının üniversite mezunu olan 96 katılımcı ile görüşülmüştür. İmamoğlu (1987; 1998) ve Kağıtçıbaşı?nın (1996) görüşlerinden hareketle ana-babası ilkokul mezunu olan katılımcıların toplulukçu, üniversite mezunu olan katılımcıların ise toplulukçu ve bireyci kültür dışındaki bir üçüncü kültür boyutunu temsil edecekleri düşünülmüştür. Görüşmelerde katılımcılardan tanıdıkları bir kişi tarafından sergilenen olumlu bir davranışı hatırlamaları ve bu davranışı niçin yapmış olabileceğini açıklamaları istenmiştir. Görüşmeler kaydedilmiş ve daha sonra içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular 7 ve 12 yaş gruplarının davranış nedenlerine ilişkin açıklamalarda içsel ya da dışsal nedenlerin kullanımı açısından ana-babanın eğitim düzeyine bağlı bir farklılığın bulunmadığını, 15 ve 19 yaş gruplarında ise ana-babası üniversite mezunu olanların içsel nedenleri daha fazla kullandıklarını göstermiştir. Ayrıca bulgular ana-baba eğitiminden bağımsız olarak içsel nedenlerin kullanım oranlarının yaşa bağlı olarak artması şeklinde genel bir eğilimin olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler: Temel yükleme hatası, yaş farklılıkları