Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Çalışanların Temel Değerleri, Dönüşümsel ve Etkileşimsel Liderlerin Çekiciliği

Canan Ergin, M. Kamil Kozan
2004; 19(54):37-57

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]

Bu araştırmada kültür-içi değer farklılıklarının dönüşümsel (transformational) ve etkileşimsel (transactional) liderlere ilişkin tercihlerle ilişkisi incelenmektedir. Farklı değer gruplarının birarda yaşadığı bir ülke olan Türkiye?de, bu araştırmaya 36 ayrı örgütte çalışan 564 eleman katılmıştır. Veriler, bireysel değerleri ölçmek için Schwartz?ın Değer Envanteri ve dönüşümsel ve etkileşimsel liderlik tarzlarını ölçmek için de Posner ve Kouzes?in Liderlik Uygulamaları envanteri kullanılarak toplanmıştır. Kanonik korelasyon analizleri, Schwartz?ın Özaşkınlık boyutundan yüksek puan alanların Etkileşimsel liderleri; Yeniliğe Açıklık boyutundan yüksek puan alanların da Dönüşümsel liderlik tarzını tercih edeceklerine ilişkin hipotezleri destekleyen sonuçlar vermiştir. Ancak, Muhafazacı yaklaşımdakilerin Etkileşimsel liderleri; Özgenişletim değerleri ağırlıkta olanların da Dönüşümsel liderleri tercih edeceklerine ilişkin hipotezler güçlü destek görmemiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, sosyal ve örgütsel değişimlere yol açtıkları için gelişmekte olan ülkelerde Dönüşümsel liderlere duyulan gereksinim çerçevesinde tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Değerler, Schwartz?ın Değer Envanteri, liderlik, etkileşimsel ve dönüşümsel liderlik