Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Kaygı Duyarlığını Azaltmada Göz HareketleriyleDuyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme(EMDR) Tedavisi

Şennur Tutarel-Kışlak
2004; 19(53):49-67

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing) kontrollü çalışmalarla desteklenmiş Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tedavilerinden biridir ve bugün diğer psikolojik bozukluklara da giderek uygulanmaktadır. Bu çalışma kaygı duyarlığının tedavisinde kas gevşetme ve EMDR işlem yollarının etkilerini karşılaştırmak için düzenlenmiştir. 19 üniversite öğrencisine standart, kendini değerlendirmeye dayalı, dört alt ölçeği olan Kaygı Duyarlığı Profili (KDP) uygulanmıştır. Katılımcılar seçkisiz olarak iki gruba atanmışlar (tedavi koşulu; kas gevşetme ve EMDR) ve müdahale öncesi uygulanan KDP, müdahaleden beş gün ile dört ay sonra kendilerine tekrar uygulanmıştır (müdahale; müdahale öncesi, müdahale sonrası ve izleme çalışması). Bulgulara göre, EMDR yaklaşımı müdahale sonrasında, solunum ile ilgili belirtilerden korkma alt ölçek puanlarında anlamlı azalmaya yol açmış ve dört ay sonraki izleme çalışmasında duyarlık daha da azalmıştır. Yanı sıra EMDR koşulunda, kalple ilgili belirtilerden korkma alt ölçek puanları da dört ay sonraki izleme çalışmasında azalmıştır. Bulgular travmaya bağlı ya da belirli durumlarda kaygı duyarlığı yaşayan kişilerin tedavisinde, EMDR? nin etkili bir tedavi yolu olabileceği görüşünü desteklemektedir. Bulguların literatür ile tutarlığı tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR), kas gevşetme egzersizi, kaygı duyarlığı