English
Giriş
Kullanıcı Adı

Şifre


  Başlık

Yazar

Özet

Anahtar Kelimeler

Tüm Metin

"TOPLUM, KİMLİK ve SİYASET: SOSYAL PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR" konulu özel sayı için makale çağrısı için tıklayın

Türk Psikoloji Yazıları - Turkish Psychological Articles (ISSN: 1301-961)

Yayın Kurulu

Metehan Irak, Yayın Yönetmeni - Bahçeşehir Üniversitesi

Yardımcı Yayın Yönetmenleri (Soyadına göre alfabetik sırayla)

Gülseli Baysu - Kadir Has Üniversitesi

Savaş Ceylan - Hacettepe Üniversitesi

Ayfer Dost Gözkan - Özyeğin Üniversitesi

Banu Yılmaz - Ankara Üniversitesi

Amaç ve İçerik: Türk Psikoloji Yazıları (TPY) dergisi, derleme, kuramsal içerikli veya görgül araştırma makalelerine yer vermektedir. Disiplinler arası bir yaklaşım ile, diğer bilim ve çalışma alanlarından (Sosyoloji, Antropoloji, Eğitim, Sosyal Hizmet, Geriatri, Psikiyatri vb.) psikoloji ile ilişkilendirilmiş bilimsel çalışmalar da TPY dergisinin kapsamı dahilindedir.  TPY'ye gönderilen yazılar, niceliksel, niteliksel veya her iki yöntemi birlikte kullanan çalışmalar olabilir.

TPY online olarak yayınlanmakta olup, derginin güncel ve geçmiş sayılarına http://www.turkpsikolojiyazilari.com   adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir.

Özet/İndeks Bilgileri

PSYC Info/Psychological Abstracts

Tübitak Sosyal Bilimler Veritabanı

 
Duyurular
Türk Psikoloji Yazıları Yazım Kuralları
Yazarların Dikkatine
Türk Psikoloji Dergisi Yazım Kuralları

-> Online yayıncılık sistemini kullanmak için sol tarafta yer alan sisteme giriş panelini kullanabilirsiniz
-> Yayınlarımızın makalelerine ulaşmak için Arşiv ve Makale Arama sayfalarını kullanabilirsiniz

Türk Psikologlar Derneği sitesine www.psikolog.org.tr adresinden erişebilirsiniz.